PIERWSZE MISTRZOSTWA POLSKI

TONIC ESPRESSO

    Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem. Wyrażam bezterminową zgodę na publikację przez organizatorów i sponsorów Mistrzostw Polski To NIC Espresso 2023 moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz wizerunku w formie artykułów, prezentacji, zdjęć i filmów w materiałach związanych z Mistrzostwami Polski To NiC Espresso 2023

    Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz lista rezerwowa.

    © 2023 On Lemon Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.J